ZŠ Čajkovského - zájmové útvary

název kroužku

vyučující

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

Výtvarný

(chlapci + dívky)

2. - 3. třída

p. vych.

Monika Plachá

14.00 - 15.00

 

 

 

Florbal

(chlapci)

2. - 3. třída

p. vych.

Michaela Hlochová

 

14.00 - 15.00

 

 

Pěvecký

(chlapci + dívky)

1. - 3. třída

p. vych.

Hana Antalová

 

14.00 - 15.00

 

 

Dramatický

(chlapci + dívky)

2. - 4. třída

p. učitelka

Olga S. Zemčáková

 

 

14.00 - 15.00

 

Taneční

(chlapci + dívky)

1. - 3. třída

p. vych.

Hana Antalová

 

 

 

14.00 - 15.00