ZŠ Čajkovského - Zájmové útvary

název kroužku

vyučující

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

Výtvarná výchova

1. třída

 

Monika Plachá

15.15 - 16:30

 

 

 

Vyrovnávací a jógová cvičení

1. - 3. třída

Roupcová Ivana

 

15.15 - 16:30

 

 

Hrajeme loutkové divadlo

1. - 3. třída

Zatloukalová Jitka

 

 

 

 15.15 - 16:30