Kontakty

ZŠ Olomouc, Heyrovského 33,
příspěvková organizace, 77900 Olomouc

ZŠ Heyrovského 460/33
779 00 Olomouc

IČO: 47657022
DIČ: CZ47657022
IZO: 600140121
ID schránky: znbmqfc
Mgr. Oldřich Anděl
ředitel školy
585758030 heyrak@volny.cz
Mgr. Lenka Vojtková
zástupce ředitele pro I. stupeň
585758047 lenka.vojtkova@zsho.cz
Mgr. Ludmila Balíková
zástupce ředitele pro II.stupeň
585758036 ludmila.balikova@zsho.cz
Mgr. Jitka Ševčíková
vedoucí učitelka odloučeného pracoviště Čajkovského
585425401 jitka.sevcikova@zsho.cz
Jarmila Hluštíková
tajemnice
585758030 jarmila.hlustikova@zsho.cz
Andrea Tošovská
administrativní pracovnice
585758055 andrea.tosovska@zsho.cz
Mgr. Iveta Ženožičková
učitelka
585 758 050 iveta.zenozickova@zsho.cz
Mgr. Simona Trávníčková
učitelka
585 758 050 simona.travnickova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Klimová
učitelka
585 758 050 katerina.klimova@zsho.cz
Mgr. Dana Veselá
učitelka
585425401 dana.vesela@zsho.cz
Mgr. Jitka Ševčíková
vedoucí učitelka
585425401 jitka.sevcikova@zsho.cz
Mgr. Monika Babičková
učitelka
585 758 037 monika.babickova@zsho.cz
Mgr. Ivana Hlaváčová
učitelka
585 758 050 ivana.hlavacova@zsho.cz
Mgr. Markéta Skácelová
učitelka
585 758 037 marketa.skacelova@zsho.cz
Mgr. Jitka Berková
učitelka
585425401 jitka.berkova@zsho.cz
Mgr. Lucie Valušová
učitelka, metodička prevence
585425401 lucie.valusova@zsho.cz
Mgr. Lenka Telaříková
učitelka
585 758 039 lenka.telarikova@zsho.cz
Mgr. Hana Lipovská
učitelka
585 758 037 hana.lipovska@zsho.cz
Mgr. Dominika Anna Machová
učitelka
585 758 039 dominika.machova@zsho.cz
Mgr. Květuše Korčáková
učitelka, speciální pedagožka
585425401 kvetuse.korcakova@zsho.cz
Mgr. Ivana Burianová
učitelka
585425401 ivana.burianova@zsho.cz
Mgr. Jarmila Drápalová
učitelka
585 758 042 jarmila.drapalova@zsho.cz
Mgr. Iveta Krhovská
učitelka
585 758 042 iveta.krhovska@zsho.cz
Mgr. Ivana Rozsívalová
učitelka
585 758 042 ivana.rozsivalova@zsho.cz
Mgr. Olga Shaaban Zemčáková
učitelka
585425401 olga.shaaban.zemcakova@zsho.cz
PaedDr. Dana Bouzková
učitelka
585 758 039 dana.bouzkova@zsho.cz
Mgr. Dagmar Švestková
učitelka
585 758 039 dagmar.svestkova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Navrátilová
učitelka, výchovná poradkyně - I. stupeň
585 758 039 katerina.navratilova@zsho.cz
Mgr. Marek Suchánek
učitel
585 758 039 marek.suchanek@zsho.cz
Mgr. Marie Lipowski
učitelka
585 758 039 marie.lipowski@zsho.cz
Mgr. Jana Nováková
učitelka
585758054 jana.novakova@zsho.cz
Mgr. Lucie Reichová
učitelka
585758041 lucie.reichova@zsho.cz
Mgr. Jana Manová
učitelka
585758053 jana.manova@zsho.cz
Mgr. David Čech
učitel
585758051 david.cech@zsho.cz
Mgr. Kristýna Axmanová
učitelka
585758053 kristyna.axmanova@zsho.cz
Mgr. Karel Drlík
učitel
585758051 karel.drlik@zsho.cz
Mgr. Jana Vaňková
učitelka
585758040 jana.vankova@zsho.cz
Mgr. Lucie Krutilová
učitelka
585758033 lucie.krutilova@zsho.cz
Mgr. Lucie Nemerádová
učitelka
585758032 lucie.nemeradova@zsho.cz
Mgr. Magdaléna Jagošová
učitelka
585758035 magdalena.jagosova@zsho.cz
Mgr. Iva Frýbortová
učitelka, metodička prevence
585758040 iva.frybortova@zsho.cz
Mgr. Dagmar Krylová
učitelka
585758035 dagmar.krylova@zsho.cz
Mgr. Eva Dembická
učitelka
585758033 eva.dembicka@zsho.cz
Mgr. Ondřej Kalina
učitel
585758032 ondrej.kalina@zsho.cz
Mgr. Lucie Lehečková
učitelka
585758054 lucie.leheckova@zsho.cz
Mgr. Jana Svobodová
učitelka
585758035 jana.svobodova@zsho.cz
Mgr. Michala Navrátilová
učitelka
585758041 michala.navratilova@zsho.cz
Mgr. Marcela Zouharová
učitelka
585758040 marcela.zouharova@zsho.cz
Mgr. Monika Swaczynová
učitelka
585758038 monika.swaczynova@zsho.cz
Mgr. Kristina Heklová
učitelka
585758035 kristina.heklova@zsho.cz
Mgr. Zuzana Bartošková
učitelka
585758052 zuzana.bartoskova@zsho.cz
Mgr. Veronika Bučková
učitelka
585758054 veronika.buckova@zsho.cz
Mgr. Daniela Čechová
učitelka
585758032 daniela.cechova@zsho.cz
Mgr. Hana Della Santa
učitelka
585758053 hana.dellasanta@zsho.cz
Mgr. Olga Doubová
učitelka
585758032 olga.doubova@zsho.cz
Mgr. Petra Doskočilová
učitelka
585758052 petra.doskocilova@zsho.cz
Mgr. Karel Dvořák
učitel
585758032 karel.dvorak@zsho.cz
Mgr. Mojmír Fryčák
učitel
585758052 mojmir.frycak@zsho.cz
Mgr. Kateřina Dzurjaniková
učitelka
585758041 katerina.dzurjanikova@zsho.cz
Mgr. Vilém Figalla
učitel
585758051 vilem.figalla@zsho.cz
Mgr. Jana Hrabalová
učitelka
585758033 jana.hrabalova@zsho.cz
Mgr. Libor Kalas
učitel
585758052 libor.kalas@zsho.cz
Mgr. Eliška Krahulíková
učitelka
585758035 eliska.krahulikova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Malinová
učitelka
585758054 katerina.malinova@zsho.cz
Mgr. Vendula Paloušková
učitelka
585758053 vendula.palouskova@zsho.cz
Mgr. Viktor Pilarčík
učitel
585758052 viktor.pilarcik@zsho.cz
Mgr. Alena Pirklová
učitelka
585758051 alena.pirklova@zsho.cz
Mgr. Silvie Svobodová
učitelka, výchovná poradkyně - II. stupeň
585758038 silvie.svobodova@zsho.cz
Mgr. Vladimíra Raclová
učitelka
585 758 041 vladimira.raclova@zsho.cz
Mgr. Jana Trnečková
učitelka
585758052 jana.trneckova@zsho.cz
Mgr. Libor Večerek
učitel
585758038 libor.vecerek@zsho.cz
Mgr. Renata Šmeralová
školní psycholog
585758034 renata.smeralova@zsho.cz
Mgr. Eva Kamená
školní speciální pedagog
585758034 eva.kamena@zsho.cz
Mgr. Táňa Vozáková
školní speciální pedagog
585758034 tana.vozakova@zsho.cz
Mgr. Iva Frýbortová
učitelka, metodička prevence
585758040 iva.frybortova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Navrátilová
učitelka, výchovná poradkyně pro I. stupeň
585758037 katerina.navratilova@zsho.cz
Mgr. Silvie Svobodová
učitelka, výchovná poradkyně pro II. stupeň
585758038 silvie.svobodova@zsho.cz
Marie Krátká
vychovatelka ŠD - 1.A + 3.C
585758050 marie.kratka@zsho.cz
Olga Človečková
vychovatelka ŠD - 1.B + 3.C
585758037 olga.cloveckova@zsho.cz
Jana Kratinová
vychovatelka ŠD - 1.C + 3.C
585758050 jana.kratinova@zsho.cz
Alžběta Malá
vychovatelka ŠD - 2.A + 3.A
585758037 alzbeta.mala@zsho.cz
Renáta Ottová
vychovatelka ŠD - 2.B + 3.A
585758037 renata.ottova@zsho.cz
Ivana Procházková
vedoucí vychovatelka ŠD Heyrovského a Čajkovského - 2.C + 3.A
585758050 ivana.prochazkova@zsho.cz
Bc. SILVIE HÝBLOVÁ
vychovatelka ŠD - 3B
silvie.hyblova@zsho.cz
Eva Franková
vedoucí ŠJ
585758045 heyrak.vedoucisj@seznam.cz
Vladimíra Kubáčková
účetní ŠJ - odhlášky strávníků, evidence plateb stravného
585758049 heyrak.jidelna@seznam.cz
Mgr. Dana Veselá
učitelka
1.E 585425401 dana.vesela@zsho.cz
Mgr. Jitka Ševčíková
vedoucí učitelka
1.F 585425401 jitka.sevcikova@zsho.cz
Mgr. Jitka Berková
učitelka
2.E 585425401 jitka.berkova@zsho.cz
Mgr. Lucie Valušová
učitelka, metodička prevence
2.F 585425401 lucie.valusova@zsho.cz
Mgr. Květuše Korčáková
učitelka, speciální pedagožka
3.E 585425401 kvetuse.korcakova@zsho.cz
Mgr. Ivana Burianová
učitelka
3.F 585425401 ivana.burianova@zsho.cz
Mgr. Olga Shaaban Zemčáková
učitelka
4.E 585425401 olga.shaaban.zemcakova@zsho.cz
Mgr. Marie Stavinohová
učitelka
585425401 marie.stavinohova@zsho.cz
Jitka Zatloukalová
vychovatelka ŠD - 2. oddělení
585425401 jitka.zatloukalova@zsho.cz
Bc. Ivana Roupcová
vychovatelka ŠD - 3. oddělení
585425401 ivana.roupcova@zsho.cz
Monika Plachá
vychovatelka ŠD
585425401 monika.placha@zsho.cz