ZŠ Čajkovského - školní družina

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020

 

ŠD I. – 2.E vychovatelka Monika Plachá

ŠD II. – 3.E vychovatelka Bc. Hana Antalová

ŠD III. – 1.E vychovatelka Bc. Kateřina Chmelařová

ŠD IV. – 1.F vychovatelka Michaela Hlochová DiS.

 

Ranní provoz                6.00 – 7.40

6.00 – 7.15

 

 

7.15 – 7.40          

7.40                   

příchod dětí do ŠD, individuální činnost dětí dle zájmu, společenské hry, hra se

stavebnicemi, kostkami, volné kresleni, relaxace, četba časopisů

úklid hraček, ukončení individuálních činností

didakticky cílené činnosti, příprava na vyučování hrou, pohybová chvilka

odchod dětí do tříd

 

Odpolední provoz         11.40 – 16.30 

11.40 - 12.35

12.35 - 13.00

13.00 - 14.00

 

14.00 - 14.55

14.55 - 15.10

15.10 - 16.30

převzetí dětí do ŠD, org. pokyny - příprava na oběd, hygiena, odchod na oběd

relaxace, četba, besedy       

organizovaně vedená činnost – výtvarná, hudební, dramatická, pohybová; rekreační činnost;

úklid třídy; příprava na pobyt venku

pobyt na hřišti, procházky po okolí školy

odchody dětí domů, přechod dětí do oddělení dle služeb vychovatelek

odpolední svačiny, individuální činnost dětí – společenské hry, volné kreslení,

hra se stavebnicemi, kostkami; odchody dětí domů

 

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. - 3. ročníku.

Ve výjimečných případech jsou přijati i žáci 4. ročníku, a to na základě opodstatněné žádosti rodičů a jen do naplnění kapacity školní družiny.