Školská rada

Seznam zvolených a jmenovaných členů školské rady Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 zřízené ke dni 1.5.2017.

 

 

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Dagmar Švestková

Mgr. Hana Della Santa

 

 

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků:

Marcela Mecnarowska

MVDr. Radka Galková

 

 

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Jolana Látalová

Mgr. Jana Nováková