Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Navrátilová - výchovná poradkyně pro I. stupeň

- kabinet: 309

Konzultační hodiny:

- pro rodiče: po předchozí domluvě - pondělí 12.00 - 13.00

 

Mgr. Silvie Svobodová - výchovná poradkyně pro II. stupeň

- kabinet: 307

Konzultační hodiny:

- pro žáky: o velké přestávce denně 9.40 - 10.00

- pro rodiče: po předchozí domluvě pondělí 14.00 - 15.00

                                                                     

 

Jiný termín konzultace lze také domluvit individuálně.

_________________________________________________________________________________________

 

 

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Přijímací zkoušky se konají pouze v jednom termínu!

Termín konání pro žáky 9. ročníku: 8.6.2020

Termín konání pro žáky 5. a 7. ročníku: 9.6.2020

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
(70 minut)
a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (85 minut).

Žák skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

Žák, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“) výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu (např. zdravotní problémy, vážné rodinné důvody, …), je nutné se omluvit ihned řediteli SŠ a doložit např. potvrzením od lékaře. Ředitel SŠ pozve žáka k přijímacímu řízení v náhradním termínu.

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum, které zašle škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. SŠ má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů pod přiděleným registračním číslem (nejpozději do 8 kalendářních dnů).

Zákon nově říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo
z důvodu urychlení procesu přijímání.Ředitel SŠ může sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

 

Odevzdání zápisového lístku -  POZOR !

 

Lhůta je pouze5 pracovních dnů a počítá se od termínu zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.

Nově je stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.