Třída s rozšířenou výukou jazyků - 3. ročník

Výuka angličtiny je pro všechny žáky ZŠ od 3. ročníku povinná, a to v rozsahu 3 hodiny týdně. My však nabízíme rodičům a jejich dětem výraznou alternativu – třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tyto třídy mají na naší škole již dlouholetou tradici. První taková třída vznikla ve školním roce 1993 / 94  a její tehdejší žáci jsou dnes již úspěšnými absolventy vysokých škol, dokonce někteří tento jazyk již vyučují. V každém ročníku (počínaje 3.ročníkem) vzniká jedna tzv. jazyková třída. Její žáci mají na rozdíl od běžných tříd ve 3. – 5. ročníku 1 hodinu angličtiny navíc, tedy na prvním stupni vždy 4 hodiny týdně.

 

Komu takovou třídu nabízíme? Nadaným žákům, kteří již ve 2. ročníku mají určité studijní předpoklady a zájem o učení: ovládají jazyk český, čtou s porozuměním texty přiměřené náročnosti, mají bohatou slovní zásobu, jsou samostatní a komunikativní.

 

Odevzdání vyplněných přihlášek: do 14. května 2021

Termín testování: 25. květen 2021

Oznámení o zařazení žáků do třídy s RVJ 2021/2022začátek června 2021

  • Seznam přijatých žáků pod daným registračním číslem bude po vyhodnocení zveřejněn na webu školy a dveřích hlavní budovy.

 

Přihláška ke stažení: