Třída s rozšířenou výukou jazyků - 3. ročník

Výuka angličtiny je pro všechny žáky ZŠ od 3. ročníku povinná, a to v rozsahu 3 hodiny týdně. My však nabízíme rodičům a jejich dětem výraznou alternativu – třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tyto třídy mají na naší škole již dlouholetou tradici. První taková třída vznikla ve školním roce 1993 / 94  a její tehdejší žáci jsou dnes již úspěšnými absolventy vysokých škol, dokonce někteří tento jazyk již vyučují. V každém ročníku (počínaje 3.ročníkem) vzniká jedna tzv. jazyková třída. Její žáci mají na rozdíl od běžných tříd ve 3. – 5. ročníku 1 hodinu angličtiny navíc, tedy na prvním stupni vždy 4 hodiny týdně.

Komu takovou třídu nabízíme? Nadaným žákům, kteří již ve 2. ročníku mají určité studijní předpoklady a zájem o učení: ovládají jazyk český, čtou s porozuměním texty přiměřené náročnosti, mají bohatou slovní zásobu, jsou samostatní a komunikativní.

Přihlášku je nutno podat do 15.5.2020.

Zařazení žáka do třídy s RVJ bude závislé na výsledcích testu, který nevyžaduje znalost cizího jazyka, ale prokázání některých dovedností a obecných studijních předpokladů (např. jazykový cit, rozsáhlost české slovní zásoby, porozumění textu, aplikace gramatických jevů, logický úsudek, představivost, paměť, samostatnost, volba vhodné strategie apod.)

Testy se budou konat v pátek 29. května 2020 od 8.00 hodin v učebnách 2. ročníků ZŠ Heyrovského 33. Uchazeči z odloučeného pracoviště nebo jiných škol se shromáždí ve vestibulu školy a vyčkají dalších pokynů.