Změny v mimořádných opatřeních covid 19

Vážení rodiče,

 

dne 22. prosince 2021 schválila vláda ČR následující mimořádná opatření, která se týkají změn mimořádného opatření k testování žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022.

 

  • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá povinné antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.
  • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
  • V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

 

Ostatní stávající pravidla zůstávají nadále v platnosti.

 

O dalších důležitých změnách budete informováni.

 

vedení školy