Zkoumáme přírodu

V rámci projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit mají žáci díky hodinám laboratorních prací možnost poznat přírodu, její děje a vztahy v ní trochu jinak – blíž, než je tomu v hodinách přírodopisu. Zkoumali potravní vztahy v přírodě a vytvářeli modely bakterií, pozorovali, jak dokáže houba nafouknout balonek. Naučili se pracovat s mikroskopem a mohli tak pozorovat buňku a její části, viděli stavbu řasy a lovili prvoky ze senného nálevu, který si sami připravili. Někdy to, pravda, nebyla voňavá práce (přeme se, jestli byly horší kvasinky nebo senný nálev s prvoky), ale i tak si to, myslím, užili. A přestože brzké vstávání bylo (i pro mě) náročné, získané znalosti a dovednosti za to jistě stojí. Takže se těším na dalších laboratorních pracích.

Karel Dvořák