ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2014

Dne 13. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo Zeměpisné Olympiády. Ve třech kategoriích se ho zúčastnilo dohromady 55 žáků. V kategorii 6. tříd zvítězil Lukáš Procházka ze 6.B. V kategorii 7. tříd to byl Antonín Mrvík ze7.C a ve spojené a nejsilněji obsazené kategorii8. a9. ročníků zvítězil s 5 bodovým náskokem Vojtěch Peřina z 9.A. Vítězové školního kola se v následujícím týdnu zúčastnili i okresního kola, které se konalo na ZŠ Zeyerova, kde zejména Lukáš Procházka obsadil v silné konkurenci pěkné 8. místo. V dalších kategoriích se Antonín Mrvík umístil na 11. místě a Vojtěch Peřina na 24 místě.

Všem žákům děkuji za reprezentaci školy a přeji mnoho dalších úspěchů.

Mgr. David Čech