Závěrečná konference projektu Dejme šanci přírodě

Ve čtvrtek 16. února 2012 proběhla ve velkém sále v budově Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici závěrečná konference projektu Dejme šanci přírodě - Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ, do kterého se aktivně zapojila i naše škola.
Na konferenci byly prezentovány výstupy projektu pedagogy i žáky zapojených škol. Naši školu zastupovali žáci 5. A, 7. B a 7. C a pět učitelů.

Realizace projektu byla zahájena 1. 3. 2010. Cílem projektu bylo zlepšování podmínek pro aktivní využívání moderních ICT pro žáky a pedagogy, tvorba a zavádění interaktivních výukových materiálů do výuky přírodovědných předmětů s průřezovým tématem environmentální výchovy.

Projekt naplnil hlavní cíl podpory a obecný cíl globálního grantu „Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (dále jen OPVK) zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Olomouckém kraji a strategické cíle Dlouhodobého záměru Olomouckého kraje ve vzdělávání.

Specifické cíle projektu v rámci naší školy:

  • proškolení pedagogů – poradců v práci s ICT a tvorbě výukových materiálů
  • vybavení 1 interaktivní učebny a vybavení 1 počítačové učebny
  • vytvoření výukových materiálů do přírodovědných předmětů s environmentálními prvky s důrazem na mezipředmětový přístup k problematice
  • vytvoření partnerství mezi školami zapojenými do projektu
  • motivace žáků k dalšímu studiu přírodovědných předmětů na středních školách

Výsledkem projektu je modernizovaný vyučovací proces s prvky interaktivní výuky, efektivnější výuka nové látky a ověřování znalostí žáků s využitím ICT.