Zahájení školního roku 2017/2018

Nový školní rok bude zahájen 4. září 2017 v 8.00 hodin ve třídách. Tento den budou mít žáci pouze jednu vyučovací hodinu s třídním učitelem. Prvňáčci budou slavnostně přivítáni mezi školáky ve své třídě.