Žáci 5.E získali Průkaz mladého cyklisty

Žáci 5.E absolvovali ve dnech 23. a 26. června 2017 kurz dopravní výchovy dle metodiky MDČR, určený k získání "Průkazu mladého cyklisty". Dopravní výchova v centru spočívala jednak v teoretické výuce základních pravidel provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i pro chodce, ale hlavně v praktickém procvičování těchto pravidel, ve zdokonalování motorických dovedností, nutných pro bezpečnou jízdu na kole a zejména v získávání správných návyků pro provoz na pozemních komunikacích.