Za skřítkem Lesíkem

Ahoj! Jmenuji se Lesík a jsem skřítek z lesa. Nedávno mě navštívily děti z 1.E a z 1.F. Přišly za mnou do Domu dětí a mládeže na Jánského, kam občas zavítám popovídat si s dětmi o lese. Povídali jsme si tedy o tom, co se v lese smí a co je špatné, k čemu je les důležitý. Byl jsem však překvapený, kolik toho samy děti už věděly. Hráli jsme také hry a nakonec si prvňáčci z Čajdy společnými silami vytvořili kouzelný klobouk, který si pak odnesli do své třídy.

třídní učitelky 1. tříd