Z kraje kroj

„Jiný kraj, jiný mrav“, praví známé české pořekadlo. A jak to bylo na Hané? Tak to se naši třeťáčci dozvěděli na výukovém programu Vlastivědného muzea „ Z kraje kroj“. Celý program se uskutečnil ve výstavních prostorách nazvaných Od kolébky do hrobu. Děti si mohly prohlédnout hanácký kroj, který jim paní učitelka podrobně popsala, dále pak typickou hanáckou světničku a ve vitrínách mohly vidět mnoho předmětů z dob dřívějších. Měly také to štěstí, že se setkaly s tvůrkyněmi, dvěma historičkami, dané výstavy. Poté se žáci podrobněji seznámili s ornamenty a vyrobili si vlastní kapesník zdobený hanáckými motivy.