Workshop na SPŠ strojnické

 

Naše škola se při realizaci projektu IKAP OK II (Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II) nezaměřuje jen na spolupráci se SZŠ. V rámci CKP 05 (Centrum kolegiální podpory č. 05 – oblast strojírenství) se v říjnu a listopadu celkem 25 zájemců 8.a 9. ročníku zúčastnilo workshopu na SPŠ strojnické v Olomouci.

Naši žáci si prohlédli odborné učebny, laboratoře, dílny (včetně svařovny, obráběcích strojů aj.) Jedné skupině žáků se dokonce podařilo vidět při práci v kovárně jen o něco starší vrstevníky z řad studentů školy. Samozřejmě jsme obhlédli i tělocvičnu a posilovnu, protože i sport patří k budoucímu studentskému životu.

Zájem o workshop měla jen 1 žákyně. Je to škoda, protože jsem při výběru v každé třídě i děvčata upozorňovala na to, že se od nastávajícího školního roku otvírá nový studijní obor cílený právě na ně. Má název Obchodní vztahy a řízení výroby (v rámci oboru Strojírenství). Toto zaměření vzniklo v návaznosti na potřeby strojírenských firem působících v Olomouckém kraji a je cíleno tedy především na dívky, které by se tak mohly uplatnit ve strojírensko-technickém odvětví průmyslu. V tomto zaměření bude mezi profilové předměty (vedle těch strojírenských) patřit také logistika, obchodní právo a obchodní korespondence, ekonomika podniku a řízení jakosti.

Za zmínku stojí i to, že tři žáci z 8. ročníku naší školy navštěvují kroužek modelování na počítači, které pro žáky ZŠ organizuje tato škola. Žáci 9. ročníků neměli zájem.

Na SPŠS jsem s našimi žáky potkala i několik absolventů naší školy a mohu směle říct, že jsou se studiem na této škole velmi spokojeni.

                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Eva Dembická, garant aktivit projektu IKAP OK II