VÝUKA OD 4. LEDNA 2021

S přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5. 

Od 4. ledna 2021 se do školy vrátí pouze děti 1. a 2. ročníků, pro tyto žáky platí povinná prezenční výuka, která bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Pro ostatní žáky 3. až 9. tříd je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku. Každý žák bude mít k dispozici 2 roušky (jednu náhradní).

Mimo žáky a zaměstnance je vstup třetích osob do prostor školy možný jen v nezbytně nutných případech.

Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Školní družina (ranní i odpolední) bude v obvyklých časech v provozu.

Stravování bude v provozu za dodržování pravidel provozu stravovacích služeb. Bližší informace obdrží rodiče přímo ze školní jídelny.

Žákům 3. až 9. ročníků, kteří nadále pokračují v povinném distančním vzdělávání, budou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), které můžou probíhat po domluvě s učitelem v odpoledních hodinách.

vedení školy