Vysvědčení v 1. třídách

Dnes se naši prvňáčci dočkali svého prvního vysvědčení. Děti si dobu čekání na slavnostní předání vysvědčení krátily prací na společném projektu „ Co už jsme se naučili“. Při plnění zajímavých úkolů si žáčci procvičili nejen čtení, psaní, počítání, ale také si vyzkoušeli skupinovou práci, která je vedla ke vzájemné spolupráci a velmi je bavila. Věříme, že si dnešní den děti užily!

učitelky 1. tříd