Vystoupení dětí ze zájmových kroužků ZŠ Čajkovského

V úterý 28.5. proběhlo na ZŠ Čajkovského společné vystoupení dětí ze zájmových kroužků Zpívání a Hry na flétnu. Děti společně s vedoucími kroužků pilně celý školní rok trénovaly, aby mohly svým rodičům ale i prarodičům, sourozencům a kamarádům ukázat jak jsou šikovní. Celé vystoupení děti zvládly krásně a usměvavé tváře posluchačů všechny účinkují moc potěšily. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.