Vítejte, prvňáčci!

Vítejte, prvňáčci!

Den 1. září je pro všechny prvňáčky výjimečný, neboť jdou poprvé do školy a stávají se školáky, kterým od tohoto dne přibudou školní povinnosti. Řada z nich se do školy těší na svou paní učitelku, spolužáky a vše nové, co se školou souvisí.

I naše škola se na uvítání prvňáčků připravila a pojala tuto jedinečnou událost opravdu slavnostně. Počasí nám přálo, proto slavnostní program, kterým všechny přítomné skvěle provázel moderátor rádia Haná, proběhl v atriu školy. Při příchodu prvňáčků do atria se rodičům rozzářily oči a vykouzlily se jim úsměvy na tvářích. Pan ředitel nejdříve naše prvňáčky přivítal a poté je pan moderátor, za doprovodu našich fotbalistů, postupně vyzval na pódium. Každý dostal malý dáreček, a aby mohl být pasován na prvňáčka, musel projít slavobránou. Na závěr si všichni zazpívali známou píseň Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Dělání, dělání. Tak a do práce, školní rok začíná.

Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo!