Ve škole po škole - soustředění dramatického kroužku

Začalo to v pátek 15. dubna po vyučování, srazem o půl šesté ve škole. Nejdříve jsme si vyzuli boty, a potom odložili věci. Každý musel mít spacák, aby měl na čem spát.

Začali jsme hrát 3 příběhy z jedné knížky (Lína babička). Mezi hraním byly pauzy na pití. Večer jsme podnikli spoustu dobrodružství. Skončili jsme ve 21.00 h., potom jsme si rozdělali spacáky. Zalezli jsme si do spacáků a dívali se na film jednoho z nás. Natočil ho na filmovém táboře. Jmenoval se: „Padlý na hlavu“.

V sobotu ráno jsme po snídani opět začali hrát. V 10.00 hodin jsme začali vyrábět kulisy. Každý to, co potřebuje ve své scénce. Až to bylo hotové, hráli jsme hry. Ve 13.00 hodin byl odchod domů.

Všichni jsme si to moc užili. Za starší "dramaťák" Alena Suchánková 5.B