Vánoční ringo turnaj

Jak lépe oslavit příchod Vánoc než sportovním turnajem!

Žáci ze 3.E a 3.F pilně trénovali v hodinách tělesné výchovy hraní ringa a v poslední hodině tělocviku před Vánoci se mohli utkat ve společném klání. Všechny děti už perfektně zvládly pravidla hry i techniku házení ringem. Poslední zápas o vítězství stál opravdu zato a bylo se vskutku na co dívat. Skončil v poměru 14:1 vítězstvím pro žáky ze 3.E. Gratulujeme!

Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví v roce 2022.

kolektiv učitelek Čajkovského