U nás v Popletově - 3.E,F

Třetí třídy se zúčastnily v DDM výukového programu „U nás v Popletově“. Program byl vhodným a zábavným doplněním učiva prvouky - téma: Domov, obec, orientace v terénu, chráněné území, třídění odpadu, hospodaření. Při plnění úkolů byla velmi důležitá spolupráce „celé vesnice“. Občané vymýšleli název své obce, svolávali obecní schůzi, volili starostu a pokladníka. Kontrolovali ekologické chování svých občanů, řešili investice. Nakonec si zahráli hru „Rok na vesnici“.  Uvědomili si, jak dobré a zlé události v souvislosti s hospodařením mohou ovlivnit další život občanů.