U nás v Popletově

Inspirující a zajímavé besedy o tom, jak si postavit svou vesnici, se zúčastnili žáci 4.E v pátek 3. října. V DDM to však Popletov rozhodně nebyl! Děti zjistily, že zařadit do vymezeného prostoru cesty a stavby tak, aby krajině neškodily a byly účelně využitelné, není tak úplně jednoduché. Dětem se však účelně podařilo vytvořit čtyři malebné vesničky, a tak vznikly Nezboř, Chytrov, Párečkov a Hostkovice.