Soutěživý den u druháčků

Druháčci si zpestřili poslední den prvního pololetí soutěžemi, hrami a opakováním učiva zábavnou formou. Děti měly šanci uspět v recitační, čtenářské a písankové soutěži. Nejlepší počtáři vyhráli početního krále. Blahopřejeme všem ke krásnému vysvědčení a přejeme, aby se jim dařilo i v dalším pololetí.

učitelky 2. ročníků