Skřítek Lesík

V pátek 15. listopadu přivítal skřítek Lesík děti z 1.E a 1.F v DDM Jánského. Povídal si s nimi o lese a byl velmi překvapen, kolik toho děti o lese ví. Věděly, jak se mají v lese chovat, jak ho chránit, co v něm roste a jaký má význam pro lidi a ostatní živočichy. Za odměnu si s nimi vyrobil  klobouk plný květin, ptáčků, motýlků a pestrobarevných listů. Tento krásný klobouk nyní zdobí jejich třídy.