ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ TALENT

Konec ledna podle meteorologů zavál do České republiky sibiřskou zimu. Období, kdy všechny hygienické stanice doporučují pobyt venku minimalizovat a ukrýt se před mrazem pěkně v bezpečí čtyř teplých stěn. Čtyři stěny, i když v teple, pro některé mohou zavánět nudou. Ne však pro naši školní družinku. Každý z nás něco umí, když z nás něco dovede. Jeden zpívat, druhý hrát, třetí krásně recitovat, čtvrtý zase něco o čem se nám před tím ani nezdálo… V jednotlivých odděleních nastalo vyhledávání talentů a pilování dovedností. Den před pololetním vysvědčením (30. 1. 2012) proběhlo v naší herně družinové finále. Odborná porota, diváci a dokonce i sami soutěžící nestačili žasnout. Různobarevnost a dovednosti spolužáků nám vyrazily dech. Tancem nás potěšili jednotlivci i skupiny, zpěv obsahoval nejen kostýmy, doprovod na klavír, ale i určitou dramatizaci, uši nám potěšily libé tóny flétny, zasmáli jsme se při humorné scénce, nechali jsme se unést do říše pohádek v přednesu básně či během baletního vystoupení a také mezi nás přišel kouzelník. Vážně přišel. A ne jednou. Hned dvakrát. A ne dva, ale hned tři kouzelníci. Lámali se tužky, aby pak byly stejné jako na začátku. Mizely mince, objevovali se šátky, rozmnožovali se předměty, rozkrajovali se banány jen pomocí prstu a … ano, my ostatní jsme jen žasli a pak následující dva dny hlasovali. Dalším významným dnen se stal čtvrtek 2. 2. 2012. Konečně jsme se dozvěděli, koho jsme si zvolili za náš talent. Vyhodnocování talentů doprovázel zpěv, tanec a vtipy, ale tentokrát přímo z obecenstva. Doba odchodu nám přišla mnohem rychleji, než jsme si mnozí přáli. 1.místo - kouzelnické duo: Lukáš Procházka a Filip Havlík 2.místo – balet: Adéla Podlasová 3.místo – humorná scénka: Matěj Kozmík a Tomáš Havlík Blahopřejeme.