Schůzka rodičů a budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, milé děti.

 

ZŠ Heyrovského zve všechny rodiče a budoucí prvňáčky na setkání s třídními učitelkami, vychovatelkami ŠD a vedením školy.

 

ZŠ Heyrovského:

Pro rodiče a děti přijatých na budovu Heyrovského 33 se schůzka uskuteční ve čtvrtek 17. června 2021 v prostorách budovy školní jídelny a družiny, a to v kmenových třídách 1. ročníků. Vzhledem k stávající situaci, kdy vás žádáme o dodržení hygienických opatření, bude organizace probíhat pro jednotlivé třídy v časových intervalech následovně:

  • budoucí 1.A – v 16:00 hodin
  • budoucí 1.B – v 16:30 hodin
  • budoucí 1.C – v 17:00 hodin

Seznamy žáků se zařazením do jednotlivých tříd budou zveřejněny ve vestibulu školy od 10. června 2021.

 

ZŠ Čajkovského:

Pro rodiče a děti přijatých na budovu Čajkovského 11 se schůzka uskuteční v pondělí 21. června 2021 v prostorách budovy ZŠ Čajkovského, ve třídách 1. ročníků v 16:00 hodin. Zařazení dětí do tříd se rodiče dozví přímo na místě.

  • budoucí 1.E
  • budoucí 1.F

Program:

  • seznámení s třídními učitelkami, vychovatelkami ŠD a vedením školy
  • projednání potřebných pomůcek do 1. třídy, provoz školní družiny, stravování, nepovinné Aj a další
  • organizace zahájení nového školního roku
  • aktivity pro budoucí prvňáčky

 

Účast jednoho z rodičů je vzhledem k programu žádoucí.

Budeme se těšit na setkání.

kolektiv školy