Sborové a přírodovědné soustředění

V prvním květnovém týdnu se v Rejhoticích konalo historicky první kolo mezinárodní soutěže Her bez hranic, kterého se zúčastnili zástupci pěti států. Ti se spolu utkali v mnoha sportovních, ale i nesportovních disciplínách – např. fotbal krátkozrakých, cesta bludištěm, soutěž v orientačním běhu s buzolou, skládání origami, ocasovka, boj o vlajku a další. Mezi soutěžemi však také nezaháleli – sboristé rozpracovali několik nových skladeb, přírodovědci zkoumali, mikroskopovali a vytvářeli zkameněliny. Všichni účastníci, za doprovodu našich veteránů, navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, svezli se lanovkou a na zpáteční cestě, na které se brodili sněhem a prodírali křovím, prokázali také svou zdatnost. Osobní odvahu předvedli při několika nočních hrách, při nichž mnozí překonali sebe sama, přemohli svůj strach a vydali se sami do temného lesa.

Všichni účastníci se vrátili domů opálení a zocelení, připravení zabojovat i v posledních dnech tohoto školního roku.

D.Krylová, K.Dvořák