ROTAČNÍ VÝUKA OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR se žáci 1. stupně ZŠ začnou do škol vracet v rotační formě, a to od pondělí 12. dubna. Žáci se budou střídat v prezenční výuce po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni neinvazivními antigenními testy (tzn. samoodběrem z kraje nosu), a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Přítomnost žáka na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, netýká se vzdělávaných dětí, které navštěvují školu za účelem individuální konzultace.

  • V týdnu od 12. 4. do 16. 4. se do školy vrací tyto třídy: 1. A B C, 2. A, 3. A B C E, 4. E, 5. D E F.
    • Ostatní třídy se budou učit distančně.
  •  V týdnu od 19. 4. do 23. 4. se do školy vrací tyto třídy: 1. E F, 2. B C E F, 4. A B C, 5. A B C.
    • Ostatní třídy se budou učit distančně.

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření. Kromě realizace testování, které bude probíhat za stanovených podmínek a za asistence pověřených osob, nadále platí dodržování rozestupů, dezinfekce rukou, intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy. V budově školy musí mít žáci chirurgickou roušku a zaměstnanci školy respirátor. Organizace provozu školy bude zajištěna tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd a současně byla zachována homogenita tříd.

Nárok na ošetřovné mají zákonní zástupci ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka, nevztahuje se tedy na dny, kdy je žákům umožněna výuka ve škole. Další informace týkající se ošetřovného najdete na https://www.mpsv.cz/osetrovne.

Dětem 1. stupně, jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS, je umožněna náhradní výuka v kmenové škole Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 v době, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Podle počtu zájemců budou tito žáci zařazeni buď do paralelních tříd, nebo bude vytvořena speciální skupina dětí, která bude neměnná z důvodu zachování homogenity. Dětem 1. – 3. ročníků bude umožněna ranní i odpolední školní družina. V případě zájmu o stravování si zažádá rodič dítěte individuálně mailem (heyrak.jidelna@seznam.cz) nebo telefonicky (585758049). Na žáky se vztahuje povinnost testování i nošení roušek stejně jako v týdnu při prezenční výuce. Další informace obdrží rodiče těchto žáků od svých třídních učitelů.

Bližší informace k výuce a provozu ŠD dostanou rodiče od svých třídních učitelů.

Informace ke stravování obdrží rodiče přímo ze školní jídelny.

vedení školy