Resuscitační týden v 5.E

Žáci 5.E se v tomto týdnu věnovali tématu oživování. Do třídy jim byl zapůjčem resuscitační model, na kterém si trénovali nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Tomu předcházela teoretická část, kdy si žáci povídali o zraněních život ohrožujících, s názvy se také seznámili v anglickém jazyku a v rámci slohové výchovy popsali přesný postup při zachraňování člověka v bezvědomí.