První školní den s úsměvem

Nastal čas, kdy se opět po prázdninách dětem otevřely dveře základní školy, v té naší zahájilo svou další životní etapu 18 nových žáčků. Letos v Základní škole Čajkovského proběhl první školní den netradičně, na děti u vchodu čekal vodník s pohádkovým doprovodem. Každý nový prvňáček si po příchodu ulovil rybičku se svou značkou, která ho bude doprovázet v průběhu celého školního roku. Ve třídě pak paní učitelka usadila nové žáčky do lavic, rozdala jim barevné náramky a premiérové vyučování mohlo začít. První školní vyučovací hodinu se děti navzájem představily, na tabuli hledaly svá jména ukrytá v obrázcích, povídaly o sobě a nakonec si zkusily na zcela novou tabuli nakreslit sluníčko. První školní den se vydařil a děti s úsměvem na tváři a s nafukovacími balónky v rukou opouštěly školu a těšily se na další den. Všem žákům i novým žáčkům přejeme hodně úspěchů a spoustu pěkných školních zážitků!