Prvňáčci dostali SLABIKÁŘ

Významným dnem pro naše prvňáčky bylo pondělí 18. listopadu. Všichni už zvládli přečíst  Živou abecedu, naučili se spoustu písmen, slabik a básniček. První velkou učebnici-SLABIKÁŘ jim slavnostně předali žáci 4. a 5. třídy, kteří si  připravili také pěkné vystoupení.  Prvňáčkům gratulujeme!