Projekt Záložka

Naše škola se v říjnu zapojila do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Do tohoto projektu se přihlásili všichni žáci i vyučující z prvního stupně. Naší partnerskou školou se stala ZŠ ze Slovenska, z města Trnavy. Tam tedy putovaly na výměnný pobyt námi vyrobené záložky. Stejná cesta opačným směrem čekala záložky ze Slovenska. Povedlo se, dnes už tráví naši žáci čas čtením knih, ve kterých mají na památku symbol přátelství a dobré vůle – záložku z ciziny, ze země nám velmi blízké.