Projekt „ Můj strom“

Třída 5.B si letos v posledních slunečných dnech vytvořila projekt „Můj strom“. Už samotný název nám napoví, že si žáci vybrali opravdu svůj strom a to díky svému datu narození. Využili k tomu Keltský horoskop a kde jinde než v přírodě mohli „svůj strom“ zkoumat. Vyrazili tedy do Botanické zahrady v Olomouci. Zde za přítomnosti odborníka z DDM a vedoucího přírodovědného kroužku Mgr. Jaroslava Marxe poznávali, zkoumali a hledali stromy dle názvu a kartiček, dozvídali se zajímavosti. Nakonec si zahráli hru, kde žáci dokázali, že stromy mohou vnímat i pomocí jiných smyslů než je zrak, musí mezi sebou spolupracovat a důvěřovat si. Ve třídě pak nastala poslední fáze. Vše o „svých stromech“ napsali, přiblížili ukázkami větviček, listů, kůry, plodů, šišek a prezentovali svou práci spolužákům.