Pozvánka - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Srdečně zveme všechny zájemce k zápisu do 1. ročníku, který se na naší škole uskuteční ve dnech 16.1. – 18.1.2014. Termíny zápisu jsou platné i pro odloučené pracoviště Čajkovského 11.

Termín zápisu a časový plán:

16. leden 2014

čtvrtek

14.00 – 18.00

17. leden 2014

pátek

14.00 – 18.00

18. leden 2014

sobota

9.00 – 12.00

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015

Rodiče / zákonný zástupce / k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Dítě musí být u zápisu přítomno.

Povinná školní docházka tak začíná pro děti narozené od 01. 09. 2007 do 31. 08. 2008.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce (doporučujeme třetí den zápisu).

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.