POPELÁŘI V KALENDÁŘI - Ocenění pro žáky 4. E a 4. F Základní školy Olomouc Čajkovského 11

Žáci tříd 4. E a 4. F se zúčastnili výtvatné soutěže pro olomoucké školy, která spočívala ve vytvoření 24 obrázků ve formátu A4, na kterých bylo zpracováno téma týkající se nakládání s odpady (svoz odpadů, třídění, kompostování, recyklace). Třetí místo získali žáci ze třídy 4. E a odměnou jim bylo 1 000 Kč. Pro velké ocenění si přišli žáci ze třídy 4. F dne 1. května 2016 na Horní náměstí, kteří skončili na 1. místě a odnesli si jak 1 000 Kč, tak další drobné ceny. Nejzajímavější obrázky z letošní výtvarné soutěže budou uveřejněny v odpadovém kalendáři, který připravuje Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce a Technické služby města Olomouce, a.s.