Pohár SPOZ v Redutě

V Redutě uskutečnil 1. ročník soutěže Pohár Sboru pro občanské záležitosti, v němž dětské pěvecké soubory vystoupily se svými programy, které si připravily pro různé slavnostní příležitosti pořádané statutárním městem Olomouc pro občany města (vítání dětí, setkání se seniory atd.)

Soutěže se zúčastnilo celkem 8 základních škol. Naši školu reprezentoval výběr dětí z dětského pěveckého sboru Bambini di Heyrák pod vedením Mgr. Dagmar Krylové, se skvělým klavírním doprovodem Mgr. Johany Corrigan. Děti svým vystoupením získaly nejen čestné uznání, ale také cenné zkušenosti do příštích ročníků.