Pasování na čtenáře

V pátek 10. června 2016 byli naši žáčci z 1.A a 1.D pasováni na čtenáře. Pod laskavým dohledem naší paní knihovnice musel každý přečíst úryvek ze Slabikáře. Všichni náročnou zkoušku splnili a mohou tedy rozšířit řady návštěvníků naší krásné školní knihovny.

Hodně štěstí a spoustu krásných chvil s knihou přejí třídní učitelky.