Oznámení o zařazení žáků do 3.třídy s RVJ

Do třídy 3. B s rozšířenou výukou jazyků byli zařazeni žáci s těmito registračními čísly:

42

66

24

13

47

67

23

27

60

11

16

20

34

10

63

2

29

32

50

54

38

28

4

8

72

68

48

12

18

41

V Olomouci 10. června 2016 Mgr. Oldřich Anděl, ředitel školy