Oznámení o zařazení žáků do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků 2021/2022

Vážení rodiče,

na základě výběrového řízení, které proběhlo 25. května 2021, bylo do třídy 3. B s rozšířenou výukou jazyků od školního roku 2021/2022 zařazeno 30 žáků. Po otevření souboru se Vám zobrazí výsledky s registračními čísly přijatých žáků.

V případě, že bylo Vaše dítě přijato do třídy s RVJ, ale nenastoupí do této třídy, dejte nám prosím vědět nejpozději do 4. 6. 2021, a to na e-mail zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, Mgr. Lenky Vojtkové (lenka.vojtkova@zsho.cz). Uvolněné místo bude postoupeno dalšímu úspěšnému uchazeči v pořadí podle dosažených bodů.

Děkujeme.

 

vedení školy