Oznámení o zařazení žáků do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků 2020/2021

 

 

Vážení rodiče,

 

na základě výběrového řízení, které proběhlo 16. června 2020, bylo do třídy 3. B s rozšířenou výukou jazyků od školního roku 2020/2021 zařazeno 30 žáků. Po otevření souboru se Vám zobrazí výsledky s registračními čísly přijatých žáků.

 

V případě, že bylo Vaše dítě přijato do třídy s RVJ, ale nenastoupí do této třídy, dejte nám prosím vědět nejpozději do 22. 6. 2020, a to na e-mail zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, Mgr. Lenky Vojtkové (lenka.vojtkova@zsho.cz). Uvolněné místo bude postoupeno dalšímu úspěšnému uchazeči v pořadí podle dosažených bodů.

 

Děkujeme.