OMLUVA - Oznámení o zařazení žáků do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků

 

Omlouváme se za chybu vzniklou při přenosu dat dne 4. 6., kdy byla v tomto oznámení uvedena nesprávná čísla zařazených žáků do 3. ročníku třídy s rozšířenou výukou jazyků pro rok 2019/2020.

Nyní níže přikládáme platný signovaný dokument, který byl již včera zveřejněn v sekci Informace pro rodiče/Třída s rozšířenou výukou jazyků – 3. ročník.

Za vzniklou situaci se osobně všem dotčeným omlouvám.                       

 

V Olomouci dne 5. 6. 2019                                                                         Mgr. Anna Přikrylová, zástupce ředitele pro 1. stupeň