Obecné informace k začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září v 8:00 hodin.

  • Pro budoucí prvňáčky proběhne v 8:00 hodin uvítání s třídními učitelkami v kmenových třídách, poté bude za příznivého počasí následovat slavnostní program v atriu školy, testování žáků bude až následující den 2. září.
  • Žáci 2. až 9. ročníků se přivítají v 8:00 hodin ve svých třídách, kde proběhne následné testování žáků.

Začátek nového školního roku 2021/2022 bude po dobu 10 dní v září probíhat na základě doporučení manuálu MŠMT dle následujících pokynů:

  • Provoz školy ve školním roce 2021/2022 bude probíhat za dodržování epidemiologických a hygienických opatření.
  • Žáci budou podstupovat antigenní testování, a to 1. nebo 2. září, 6. a 9. září.
  • Do školy mohou v září docházet i děti bez absolvování testu na COVID-19, ale budou muset mít po celou dobu pobytu ve škole roušky, nesmějí při HV zpívat, cvičit mohou pouze venku a nesmí použít sprchy. Ve školní jídelně se budou stravovat odděleně.
  • Pokud zákonný zástupce nebude souhlasit u svého dítěte s testováním i nošením roušky, nesmí se dítě účastnit prezenční výuky ve škole, současně nebude dítěti umožněna distanční výuka. Takovému dítěti zajistí škola po dobu 10 dní informace týkající se zadání učiva a požadavků pro jeho splnění, postup pro zadávání a plnění úkolů probíhá obdobně jako u absence žáka z důvodu nemoci.
  • V případě pozitivně testovaných, kteří budou poté podstupovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS–CoV-2, zamíří do karantény všichni žáci, kteří byli v předcházejících dvou dnech s nakaženými žáky v jedné třídě nebo skupině.
  • V případě potvrzení nákazy u svého dítěte musí zákonný zástupce neprodleně informovat školu, která následně informuje krajskou hygienickou stanici.
  • Distanční výuka započne za podmínky, která platila již v minulém školním roce, tzn. kdy bude v izolaci nebo v karanténě víc než polovina třídy. V menším počtu se postupuje stejně jako při běžné absenci, tzn. škola dětem zajistí maximální studijní podporu na dálku.
  • Provoz školní družiny bude od 1. září od 6:00 do 17:00 hodin se stejnými hygienickými pravidly stejně jako ve vyučování. Při nástupu dítěte do ranní družiny není nezbytně nutné, aby bylo dítě testováno, testování podstoupí až před začátkem vyučování.