Netradiční výuka vlastivědy ve 4. ročnících

Hodinu vlastivědy mohli žáci čtvrtých ročníků prožít v období „Velké Moravy“. Výukový program žákům představil život našich předků v 9.století n.l. pod vedením paní Mrázové, která se celým svým srdcem věnuje historii.

Největším překvapením však byla módní přehlídka dobového oblečení. Modely, které paní Mrázová šije sama a ručně je zdobí, předvedli žáci z 9.B. Taktéž všechny zaujal dobový souboj, meč, štíty, nůžky a ozdobné spony. Taková hodina vlastivědy se všem žáčkům velmi líbila.