Netradiční sportovní den ve školní družině

Venku svítí sluníčko, sportovat je dovoleno, proto toho paní vychovatelky využily a uspořádaly pro děti netradiční sportovní odpoledne. Děti si vyzkoušely řadu aktivit: kroket, podtahovanou, hopíkování, správnou trefu, letní lyžování, přenos míčku a také to, kam až může jít ruka a noha. Za splněné úkoly dostaly děti razítka a samozřejmě i malou odměnu. Věříme, že závěr tohoto netradičního školního roku jsme nakonec v naší družině zakončili tradičně.

Přejeme všem krásné prázdniny plné pohody a sluníčka!

kolektiv ŠD