Návrh střednědobého a dlouhodobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024

 

Na základě sdělení Statutárního města Olomouc a v souladu s právními předpisy upravujícími pravidla rozpočtové odpovědnosti uveřejňujeme Návrh rozpočtu r. 2022 a Návrh střednědobého výhledu r. 2023 – 2024 naší organizace. Oba dokumenty naleznete v sekci dokumenty školy.