Na vlastní oči

Projektový den Na vlastní oči zaměřený na učivo vlastivědy a přírodovědy byl pro žáky 4. A a 4. B jistě přínosem. Nejen, že získali mnoho nových poznatků, ale mohli strávit celé dopoledne se svými kamarády ze sousední třídy. Den plný otázek a odpovědí začal v městských sadech pozorováním veverek a poznáváním stromů připravujících se na zimu. Pak následovala cesta do historického centra města, jejímž konečným cílem byla olomoucká radnice. Zde se našich zvídavých žáčků ujaly přívětivé pracovnice magistrátu, které je budovou provázely. Pohled z radniční věže byl pro mnohé děti premiérou, stejně jako návštěva krásné gotické kaple. Zajímavé bylo srovnání reality s dřevěným modelem celé budovy, který byl vytvořen pro nevidomé návštěvníky. Žáci pak ještě viděli, kde pracuje pan primátor a dozvěděli se něco o historii a funkci olomouckého orloje. Na rozloučení s radnicí dětem orloj předvedl, co ještě dovede a vesele odbíjel. Na zpáteční cestě si děti ještě zopakovaly povinnosti chodce i cyklisty a společně si zadováděly na dětském hřišti. Byl to vydařený den.