Mladí záchranáři

Celá 1. A se v pátek 10.11. ráno vydala na návštěvu SZŠ E. Pöttinga v Olomouci. Zde na ně již čekali studenti, kteří je zasvětili do základů první pomoci a správné životosprávy. Na pěti stanovištích se naši prvňáci dozvěděli něco o popáleninách, odřeninách, krvácení z nosu, bolestech břicha, vybavení lékárničky a správné výživě. Také si vyzkoušeli, jak jednotlivá poranění ošetřit. Mimo to si zopakovali důležitá telefonní čísla a předvedli hovor se záchrannou službou. Po absolvování všech stanovišť se děti převlékly do lékařských plášťů a byly pasováni na „ Mladé záchranáře“. Před ukončením návštěvy jsme si všichni prohlédli odborné učebny a chirurgické nástroje. Toto dopoledne bylo pro celou 1.A velice poučné a přitom zábavné.