Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče,

 

         v září 2020 začnou Vaše děti plnit povinnou školní docházku v naší škole. V současné  situaci nelze uspořádat setkání rodičů budoucích prvňáčků a pedagogů, proto Vám všechny důležité informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy sdělujeme stručně touto cestou.

         Dále můžete informace a kontakty najít na webu naší školy www.zsheyrovskeho.cz, odkaz ZŠ Čajkovského.

 

         Na základě seznamu přijatých dětí budou žáci rozděleni do 2 prvních tříd, seznamy budou zveřejněny v prostorách školy v posledním týdnu srpna.

         Děti mají možnost navštěvovat školní družinu, a to každý den od 6.00 do 16.30 hodin. Podmínkou pro účast v družině je přihláška ke stravování. Pro výdej obědů bude nutný čip, který si můžete zakoupit v posledním srpnovém týdnu.

Přihláška ke stravování bude k vyzvednutí u paní Navrátilové - vedoucí jídelny Gymnázia Čajkovského.

 

         O organizačních záležitostech Vás budeme podrobně informovat  v den zahájení školní docházky. Seznam pomůcek, které budou děti potřebovat, dostanete včas e-mailem.

        

         Případné dotazy Vám rádi zodpovíme a budeme se na Vás i děti v září těšit.

 

 

Mgr. Jitka Berková, vedoucí učitelka

tel. 585 425 401

mail. Jitka.Berkova@zsho.cz

tel. školní jídelna 585 438 315