Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT ze dne 4. 1. 2021 bude hodnocení žáků základních škol probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou a daným školním řádem ZŠ Heyrovského 33, platným pro školní rok 2020/2021.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude vyjádřeno známkou a bude vycházet z podkladů získaných v době prezenční i distanční výuky.

Předávání vysvědčení je stanoveno na čtvrtek - 28. leden 2021, nejpozději se tak ale musí stát třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve školách. Škola však má povinnost 28. ledna 2021 obsah vysvědčení žákovi a jeho zákonným zástupcům sdělit, buď formou školního informačního systému Škola OnLine, nebo i jiným způsobem.

Výpis z vysvědčení si žák nebo jeho zákonný zástupce může vyzvednout ve dnech 28. a 29. ledna 2021 na recepci školy v době od 8:00 do 16:00 hodin. Kdo si výpis z vysvědčení v dané dny nevyzvedne, bude mu předán při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole.

vedení školy